Munkedals

Hembygdsförening

 

 

   Startsida

   Verksamhet

Museet

Kaserna

Gamla bruket

    Pontus Wikner

Minnesmanifestation för Pontus Wikner

   Föreningen

Bli Medlem

Munkedals Bygden

Styrelsen

Kontakta oss

Bildarkiv

Arkivet

Länkar

 

Du är besökare

Nr: räknare

sedan 080201
   

Uppdaterades

 
  2016-11-28  
     

 

Kontakta Webbmaster

   

 

 

Välkommen till Munkedals Hembygdsförening


 Föreningen har sitt verksamhetsområde i en del av Munkedals kommun och omfattar främst socknarna Foss, dvs. Munkedals centralort med omnejd, Håby och Valbo-Ryr. För Berfendal, Sörbygden och Svarteborg finns egna hembygdsföreningar.

 Föreningen verkar för att bevara historien om vår bygd. Detta sker dels genom att driva  Hembygdsmuséet  p?Myrbottenvägen, nära Bruksskolan, och dels driva Hembygdsgården Kaserna. Byggnaderna p?Gamla Bruket är utlånade till Föreningen Munkedalsslöjd.

 I Hembygdsmuséet sparas föremål, texter, bilder, kartor, ritningar och böcker. Det finns långt över 1000 föremål utöver tusentals bilder. Utöver det gamla sockenbiblioteket finns åtskilliga hyllmeter av andra texter som är av intresse för den historieintresserade.

 Att bevara minnet av filosofen Pontus Wikner är ocks?mycket angeläget. Eftersom det inte finns något litterärt Wiknersällskap har det blivit en uppgift för hembygdsföreningen att göra Wikners liv och verk bekant för allmänheten.

 Som medlem i Munkedals Hembygdsförening ingår som medlemsförmån bl.a. att man får tidningen Munkedalsbygden.


       
       
       
       
       

Senaste

 

Nytt


Program 


Grötfesten lördag 3 december kl 16.00 p?Kaserna anmälan till   0524 71218 eller 076-1676701

Läs mer  HÄR


Nya bilder HÄR

 

Läs mer Här
Uppdaterad
2016-07-05

 

Böcker att köpa

Läs Här


 

 
Munkedal bostäder och trädgårdar

Se nyheter

 
 
 

 

You might dismiss a luxury dive watch on a rubber or omega replica sale NATO-style strap as too casual or not totally appropriate for all travel situations. You'd be right. If you are traveling and replica watches sale expect to be in a suit most of the time, your sports rolex replica uk watch on a colorful strap might not be a good idea. If, however, you are going on vacation or to a more breitling replica sale tropical environment, this can be an excellent choice. Rubber straps really shine in tropical environments or any place where it is hot and rolex replica you are likely to sweat. Maybe you'll also end up taking this watch into the rolex replica sale water or off the beaten path ¨C which is something it is certainly designed for.